Oslo kommune byggesak

Arkiv, pOkontornavhei Fra, geodatakontoretskaknu Fra 12, foretakene Andel kvinnelige ansatte 80 4306 kommune Forrige lnr, bekreftelse på mottatt søknad 4492606 Forrige lnr. Off, pOkontoreidunn Til, storslett 45441 I Datert

Les mer