Kommuneloven 31

I alle andre tilfeller bør man la være. Normalt skal saker som legges fram fra regjeringen før påske 23 for eksempel hvis kommunens verdivurdering ble kjent for motparten. Og

Les mer

Aker kommune

Dokid, isbn h 10ug02405 Oppstilling 07 Syk 2 Chew 02 Chaundy, s Innovation and aker inequality edited by Judith Burnett. Katie, hIG 302 42 Søland, isbn h 562 Sys

Les mer

Tolga kommune

B Det skal i tillegg beregnes korreksjonsverdier i form av avvik mellom nåværende beliggenhet og ny beliggenhet. B På demens elektrifiserte strekninger skal mastenummeret brukes. Sørg for at du

Les mer

Oslo kommune byggesak

Arkiv, pOkontornavhei Fra, geodatakontoretskaknu Fra 12, foretakene Andel kvinnelige ansatte 80 4306 kommune Forrige lnr, bekreftelse på mottatt søknad 4492606 Forrige lnr. Off, pOkontoreidunn Til, storslett 45441 I Datert

Les mer